RAIS Visio 3 Elements

  • Lekker elementpeis
  • Heve-/senke-dør
  • Omramming i betong

Bygg ditt eget ildsted med lysegrå, prefabrikkerte betongelementer. Disse svært enkle og lette betongblokkene fungerer som en vakker ramme for RAIS Visio 3. De er enkle å montere, og passer godt i de fleste boliger.